TJÄNSTER

Med våra medarbetares erfarenheter erbjuder vi er:

Affärsutveckling och ledningsgruppsprocesser

Tycker du att ni har fastnat i er utveckling, ser er potential eller tycker att ni måste göra något för att överleva? Men du kan ändå inte riktigt sätta fingret på vad som måste göras? Vi leder processen från analys till handlingsplan och implementering.

Analyser

Vi hjälper dig att analysera din affärsplan för att komma till en handlingskraftig genomförandeplan.

Projektledning

Vi driver stora som små projekt. Projektplanen ligger till grund för arbetet. Vi leder projekten mot önskat resultat.

Projektmedarbetare

Vi agerar som projektmedarbetare då ni behöver tillföra specialistkompetens i ert projekt inom bl a marknadsföring, företagskontakter, bokföring, ekonomistyrning, mediehantering m m.

Rekryteringshjälp

Behöver du rekryteringshjälp till företaget? Vi hjälper dig hitta rätt nyckelperson och även personer till olika specialisttjänster.

Utbildningsdagar och föreläsningar

Vi genomför korta och längre utbildningar. Antingen en färdig utbildning eller en anpassad utbildning utifrån era behov. Vi håller även unika föreläsningar där vi delar med oss av vår kompetens och egna erfarenheter genom åren. Exempel på utbildningar:

Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogrammet bygger på att vi arbetar personligen tillsammans med dig som vill bli en skickligare och effektivare ledare.

Mentorsprogram

Vi har många kontakter med olika personer i företag och organisationer. Deltagandet i mentorsprogrammen startar med att du gör en personlig beskrivning av dig och vi gör en analys av ditt behov. Därefter matchar vi dig med en mentor.

Styrelsearbete

Vi tar styrelseuppdrag.

Ring oss för att få referenser på genomförda uppdrag!